Contributors in Test equipment

Test equipment

bộ lọc thông thấp

Semiconductors; Test equipment

(1) Một hoạt động toán học nhấn mạnh các chi tiết trong hình ảnh một. (2) A mạch có tầng thành phần tần số thấp trong một tín hiệu tương tự.

tự động được xây dựng trong thử nghiệm tự (ABIST)

Semiconductors; Test equipment

1) Một hình thức của bộ nhớ BIST cho nhúng kỷ niệm. Hình thức BIST A 2) mục tiêu thử nghiệm mạch tương tự.

bảo vệ ban nhạc

Semiconductors; Test equipment

1. (device testing) điều chỉnh thực hiện một hội thử nghiệm đặc biệt để đưa vào tài khoản thử nghiệm hệ thống chính xác, độ, reproducibility, và tương ...

liên kết

Semiconductors; Test equipment

1. (quét) dữ liệu cung cấp cho một pin quét trên đồng hồ một quét chu kỳ Ñ tương đương quét một vector song song.

vector

Semiconductors; Test equipment

1. A song song vector là logic chức năng áp dụng cho một hội trong chu kỳ một đồng hồ.

lưỡng cực

Semiconductors; Test equipment

(1) Một tín hiệu bao gồm giá trị tích cực và tiêu cực. (2) A kiểu của bán dẫn.

mặt đất

Semiconductors; Test equipment

(1) Một dây điện trung tính có cùng một tiềm năng như trái đất xung quanh. Bình thường, một phòng không-hiện tại-mang theo mạch dành cho an toàn. (2) A phổ biến điểm tham chiếu cho một hệ thống ...

Featured blossaries

Ukrainian judicial system

Chuyên mục: Law   1 21 Terms

CharlesRThomasJrPhD

Chuyên mục: Business   1 2 Terms