Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Consumer electronics > Television

Television

Any device used to transmit and recieve moving images, usually accompanied by sound.

Contributors in Television

Television

độc quyền hình cầu phosphors

Consumer electronics; Television

Phosphors là những yếu tố luminescent bên trong CRT sáng khi vui mừng bởi chùm điện tử, vì thế tạo ra hình ảnh. Tạo phosphors là thống nhất trong hình dạng và có thể cung cấp một mật độ cao hơn nhiều ...

mặt trận âm thanh/video đầu vào

Consumer electronics; Television

Mặt trận A / V đầu vào là hoàn hảo để kết nối một máy quay phim, chơi game, VCR hoặc thiết bị cầm tay khác với TV của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với đầu vào phía trước, bạn không còn cần ...

âm thanh vòm phía trước

Consumer electronics; Television

Âm thanh, cho một mô phỏng thực tế hơn của kinh nghiệm nhà hát phim vòm phía trước vòm âm thanh sử dụng chỉ hai loa để tạo ảo.

sở thích hình ảnh

Consumer electronics; Television

Tính năng tiện lợi này cho phép bạn pre-set tùy chỉnh hình ảnh thiết (tương phản, độ sáng, độ sắc nét) mà tối đa hóa hiệu suất của nội dung video hay truyền hình bạn đang xem. Bạn cũng có thể chọn ...

FST tinh khiết ™

Consumer electronics; Television

The Toshiba FST tinh khiết ™ CRT tính năng một thủy tinh tinh khiết, bằng phẳng, xem bề mặt. Góc nhìn một rộng hơn là đạt được so với một bán kính truyền thống CRT. Này có nghĩa là bạn có thể xem ...

trực tiếp đầu vào sự lựa chọn

Consumer electronics; Television

Tính năng này cho phép bạn sự tiện lợi trực tiếp lựa chọn đầu vào mà bạn muốn xem mà không di chuyển qua nhiều đầu vào.

kép sóng multi-window (9) hình ảnh bên ngoài hình ảnh (POP)

Consumer electronics; Television

Với Dual Tuner Multi-Window (9) POP, hai được xây dựng trong dây cho phép của bạn màn hình hiển thị hai hình ảnh bằng kích thước side by side (hình ảnh bên ngoài ảnh), hoặc một hình ảnh nhỏ bên cạnh ...

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

Chuyên mục: Food   1 10 Terms