Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Communication > Technical writing

Technical writing

A form of technical communication, technical writing is a specialized type of writing that focuses on researching and creating information, such as user instructions and reference manual, about technical processes or products.

Contributors in Technical writing

Technical writing

Thông tin Darwin gõ kiến trúc (DITA)

Communication; Technical writing

DITA là một kiến trúc chủ đề dựa trên dữ liệu XML cho authoring và xuất bản nội dung. Ban đầu được phát triển bởi IBM vào năm 1999, nhiều bên thứ ba công cụ bây giờ hỗ trợ DITA authoring, chẳng hạn ...

callout

Communication; Technical writing

Một callout là văn bản và một đường dẫn đến một khu vực hoặc một tính năng của một tác giả hoặc bản vẽ kỹ thuật, cung cấp thông tin về tính năng, chẳng hạn như tên hoặc kích thước hình học của ...

Hệ thống quản lý nội dung (CMS)

Communication; Technical writing

Một hệ thống quản lý nội dung (CMS) là một công cụ phần mềm cung cấp quản lý và quản lý tài liệu authoring, nghiên cứu khoa học, và sản xuất tự động hóa. CMS cho phép một số lớn các nhà văn và các ...

Featured blossaries

MMO Gamer

Chuyên mục: Entertainment   1 20 Terms

Best American Cartoons of the 90's

Chuyên mục: History   2 7 Terms