Contributors in Surgery

Surgery

trepanning

Health care; Surgery

Một thủ tục y tế tiền sử mà trong đó một công cụ được sử dụng để khoan một lỗ vào hộp sọ của một người. Thực hành được thiết kế để giảm bớt áp lực từ nhức đầu nghiêm trọng hoặc phát hành các quỷ từ ...

cấy ghép mặt

Health care; Surgery

Một cấy ghép mặt là một phẫu thuật y tế thay thế tất cả hoặc một phần của khuôn mặt của một cá nhân. Những người xử lý phẫu thuật này với một sự biến dạng khuôn mặt do chấn thương, bỏng, Khuyết tật ...

giảm không đầy đủ của gãy xương

Health care; Surgery

Một biến chứng của phẫu thuật orthognathic; có thể kích hoạt một chuỗi của các biến chứng.

Featured blossaries

Social Work

Chuyên mục: Health   1 21 Terms

Indonesia

Chuyên mục: Geography   2 7 Terms