Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Earth science > Soil science

Soil science

That science dealing with soils as a natural resource on the surface of the earth including soil formation, classification and mapping; physical, chemical, biological, and fertility properties of soils per se; and these properties in relation to the use and management of soils.

Contributors in Soil science

Soil science

natri trao đổi tỷ lệ phần trăm (ESP)

Earth science; Soil science

Trao đổi natri phần thể hiện như một phần trăm.

vadose nước

Earth science; Soil science

Nước trong khu vực vadose.

kết cấu thô

Earth science; Soil science

Kết cấu nhóm gồm cát và loamy cát kết cấu.

phototropic

Earth science; Soil science

Các phản ứng của một sinh vật sinh học để sự hiện diện của ánh sáng.

asae tiêu chuẩn nón

Earth science; Soil science

Hình nón mũi sử dụng cuối chèn đất penetrometer thăm dò, tiêu chuẩn thiết kế sau đây theo quy định của các tiêu chuẩn ASAE. Một thời gian ngắn, một hình nón Inox 30 độ có đường kính cơ sở của một ...

vai

Earth science; Soil science

Hillslope vị trí mà tạo thành bề mặt nghiêng trên cùng nhất gần phía trên cùng của độ dốc. Nếu có, nó bao gồm khu vực chuyển tiếp từ backslope đến đỉnh. Vị trí này là dominantly lồi trong hồ sơ và ...

Ohm luật

Earth science; Soil science

Pháp luật mô tả sự chuyển động của điện như gây ra bởi một gradient vào điện tiềm năng.

Featured blossaries

photograhy

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms

2014 FIFA World Cup Venues

Chuyên mục: Sports   1 12 Terms