Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sports > Snowboarding

Snowboarding

Snowboarding is a recreational and competitive sport where the participant rides a board down a snow slope. The sport is involved in the winter olympics in several different specialized forms.

Contributors in Snowboarding

Snowboarding

Tua lại

Sports; Snowboarding

Khi một vòng quay bắt đầu nhưng sau đó nó dừng lại hoặc đảo ngược.

trở lại

Sports; Snowboarding

Điều này có nghĩa là để chuyển từ fakie để chuyển tiếp hoặc từ phía trước để fakie trong khi hội đồng quản trị là trên mặt đất.

vượt chướng ngại vật

Sports; Snowboarding

Như trong trượt tuyết, đây là một cuộc đua tính giờ thông qua một tập hợp các cổng.

sidecut

Sports; Snowboarding

Hình dạng được cắt thành các mặt của một snowboard.

khu phố-ống

Sports; Snowboarding

Một nửa đường ống với chỉ một bức tường được chạm khắc trên tuyết.

đường sắt trượt

Sports; Snowboarding

Điều này có nghĩa là để trượt ray một snowboard lên cái gì khác hơn so với một độ dốc phẳng.

Lan can

Sports; Snowboarding

Nếu một snowboarder Lan can, họ đang làm cho nhanh chóng và cứng lần lượt.

Featured blossaries

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms