Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Toys and games > Skill toys

Skill toys

A skill toy can be any static or inanimate object with which person dances, manipulates, spins, tosses, or simply plays. Most skill toys are played alone.

Contributors in Skill toys

Skill toys

Yo-yo

Toys and games; Skill toys

Yo-yo là một đồ chơi phổ biến bao gồm một chiều dài của chuỗi gắn tại một đầu đến một đệm in bằng phẳng.

Kiến trúc Lego Studio

Toys and games; Skill toys

Của nó một phiên bản mới của Lego, và cũng là phiên bản đầu tiên của Lego tập mà đi ra mà không có hướng dẫn. Bên trong hộp bao gồm 1200 gạch và một cuốn sách hướng dẫn cảm hứng đầy 272 trang của thủ ...

Featured blossaries

20 types of friends every woman has

Chuyên mục: Entertainment   5 22 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Chuyên mục: Education   1 10 Terms