Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sports > Skateboarding

Skateboarding

Skateboarding is an action sport which involves riding and performing tricks using a skateboard.

Contributors in Skateboarding

Skateboarding

hoverboard

Sports; Skateboarding

Như ban đầu được dự đoán bởi 1989 trong phim "Trở lại để the tương lai phần II" rằng bay "skyway tờ rơi" sẽ là một thực tế vào năm 2015, hoverboard là một ván trượt cho phép người đi để nổi trong ...

Featured blossaries

Starbucks

Chuyên mục: Food   3 22 Terms

Harry Potter Characters

Chuyên mục: Literature   1 18 Terms