Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Semiconductors > Silicon wafer

Silicon wafer

A silicon wafer is a thin, circular slice of single-crystal semiconductor material used in manufacturing of semiconductor devices and integrated circuits.

Contributors in Silicon wafer

Silicon wafer

Nội tại gettering

Semiconductors; Silicon wafer

Chất gây ô nhiễm quá trình là một chất bán dẫn và một loạt các gettering của các khiếm khuyết trong xử lý nhiệt (wafer và tương tác vật lý) được thực hiện mà không ...

Featured blossaries

Financial Derivatives (Options and Futures)

Chuyên mục: Business   3 7 Terms

Top 5 TV series of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms