Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Video games > Shmups

Shmups

2D shooters in the vein of Space Invaders. Short for Shoot 'em Up.

Contributors in Shmups

Shmups

phát lại

Video games; Shmups

Một bản sao lưu của một chạy thông qua một trò chơi. Cầu thủ có thể trao đổi Replay cho nhau các chiến lược cụ thể cho sự sống còn hoặc ghi. Họ có thể là tập tin video hoặc một tập tin đặc biệt mà ...

đi xe

Video games; Shmups

Một kỹ thuật được sử dụng trong một cửa sổ không thể chinh phục nhờ đó mà một cầu thủ sẽ ngồi trên đầu trang của kẻ thù và bắn vào nó. Một số trò chơi có giới hạn về bao nhiêu viên đạn của người chơi ...

suy thoái

Video games; Shmups

Giảm tốc độ của trò chơi gây ra bởi phần cứng không thể theo kịp với số lượng hành động trên màn hình. Cầu thủ có thể phát triển chiến lược cố ý gây ra điều này, như khi các trò chơi là làm chậm lại ...

quét

Video games; Shmups

Di chuyển trở lại và ra từ một đầu của màn hình khác trong khi liên tục bắn. Điều này đảm bảo rằng màn hình được bảo hiểm trong các cầu thủ đạn và ngăn chặn người chơi từ ở một chỗ quá lâu, mà sẽ làm ...

tailgun

Video games; Shmups

Vũ khí bắn ra phía sau của con tàu của người chơi.

Tate

Video games; Shmups

Một chế độ xem chiếm entirity màn hình truyền hình nhưng đòi hỏi TV phải xoay 90 độ. Lợi thế là những hình ảnh kết quả lớn hơn mà làm cho nó dễ dàng hơn để xác định những gì đang xảy ra trên màn hình ...

chế độ phụ

Video games; Shmups

Thường trình bày như một phần thưởng cho thanh toán bù trừ arcade chế độ, chế độ phụ là một giai đoạn rất dài và rất cứng duy nhất để thách thức các cầu ...

Featured blossaries

Key Apple Staff Members

Chuyên mục: Technology   2 6 Terms

Top Car Manufacture company

Chuyên mục: Autos   1 5 Terms