Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sailing > Ship parts

Ship parts

Of or pertaining to the parts that make a boat or ship.

Contributors in Ship parts

Ship parts

masthead ánh sáng

Sailing; Ship parts

Một ánh sáng trắng được định vị trong centreline trước và phía sau của tàu.

mũi tàu

Sailing; Ship parts

Phần phía trước của một chiếc tàu, thuyền.

Featured blossaries

The Hunger Games

Chuyên mục: Entertainment   2 19 Terms

Mc Donald's Facts

Chuyên mục: Food   2 9 Terms