Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Utilities > Sewage

Sewage

Sewage is a water-carried waste, in solution or suspension, that is intended to be removed from a community.

Contributors in Sewage

Sewage

hệ thống bể phốt

Utilities; Sewage

Một hệ thống được sử dụng để đào thải chất thải từ trong nhà mà không kết nối với hệ thống thoát nước.

Featured blossaries

Selena Fashion

Chuyên mục: Fashion   2 6 Terms

List of Revenge Characters

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms