Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Utilities > Sewage

Sewage

Sewage is a water-carried waste, in solution or suspension, that is intended to be removed from a community.

Contributors in Sewage

Sewage

hệ thống bể phốt

Utilities; Sewage

Một hệ thống được sử dụng để đào thải chất thải từ trong nhà mà không kết nối với hệ thống thoát nước.

Featured blossaries

The Moon

Chuyên mục: Geography   1 8 Terms

Dietary Approaches

Chuyên mục: Health   4 20 Terms