Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > TV shows > Science fiction

Science fiction

Science fiction is a genre of fiction with imaginative but more or less plausible content such as settings in the future, futuristic science and technology, space travel, parallel universes, aliens, and paranormal abilities.

Contributors in Science fiction

Science fiction

Misfits

TV shows; Science fiction

Misfits là một loạt phim truyền hình Anh về người phạm tội trẻ năm người làm việc trong một dịch vụ cộng đồng có được siêu cường sau khi một cơn bão điện lạ. Họ không sử dụng quyền hạn của mình để ...

Caprica

TV shows; Science fiction

Một loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng, spin-off và prequel Battlestar Galactica phổ biến. Chương trình bị gần đây đã hủy, vì xếp hạng thấp.

Anh hùng

TV shows; Science fiction

Anh hùng là một loạt phim kịch truyền hình Mỹ khoa học viễn tưởng chạy trong bốn mùa và 77 tập từ năm 2006 đến năm 2010. Bộ truyện kể về câu chuyện của bình thường những người khám phá những khả năng ...

Featured blossaries

Chinese Internet term

Chuyên mục: Languages   1 2 Terms

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms