Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Love > Romantic love

Romantic love

Passionate desire and intimacy between two persons. Romantic love is different from simple sexual love, or lust in that the former generally involves a mix of emotional and sexual desire. There is often more emphasis on the emotion side initially than on physical pleasure.

Contributors in Romantic love

Romantic love

động vật ăn cỏ

Love; Romantic love

Một mô tả của những người vô tư hình thành các mối quan hệ lãng mạn. Thuật ngữ được đặt ra bởi Maki Fukasawa trong năm 2006 và phát triển nhanh chóng phổ biến như những người đã trở thành phổ biến ...

fatuous tình yêu

Love; Romantic love

Fatuous tình yêu có thể được exemplified bởi một cơn lốc tán tỉnh và hôn nhân. Nó là fatuous trong ý nghĩa rằng một cam kết được thực hiện trên cơ sở niềm đam mê mà không ảnh hưởng ổn định của sự ...

consummate tình yêu

Love; Romantic love

Consummate tình yêu là hình thức đầy đủ của tình yêu, đại diện cho một mối quan hệ lý tưởng về hướng mà mọi người phấn đấu. Của bảy loại của tình yêu, tình yêu consummate là lý thuyết được rằng tình ...

tình yêu lãng mạn

Love; Romantic love

Tình yêu lãng mạn có nguồn gốc từ một sự kết hợp của các thành phần thân mật và đam mê của tình yêu. Những người yêu thích lãng mạn được không chỉ về thể chất để rút ra mỗi khác, nhưng cũng liên kết ...

companionate tình yêu

Love; Family love

Companionate tình yêu là một loại thân mật không đam mê, tình yêu đó là mạnh hơn hữu nghị vì các yếu tố của cam kết lâu dài. Loại này của tình yêu là quan sát trong cuộc hôn nhân dài hạn, nơi niềm ...

tình yêu say mê

Love; Romantic love

Say mê kết quả từ trải qua đam mê kích thích trong sự vắng mặt của gần gũi và cam kết.

tình yêu có sản phẩm nào

Love; Romantic love

Tình yêu có sản phẩm nào được đặc trưng bởi các cam kết không có gần gũi hay niềm đam mê. Một mạnh mẽ hơn tình yêu có thể xấu đi vào tình yêu có sản phẩm ...

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms