Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Video games > Real-time strategy

Real-time strategy

Games in which the player controls a selection of units from an overhead perspective and acts in real-time.

Contributors in Real-time strategy

Real-time strategy

League of Legends

Video games; Real-time strategy

League of Legends (còn được gọi là LoL) là một hành động chiến lược thời gian thực video game được phát triển và phát hành trò chơi. ý tưởng đã được lấy cảm hứng từ Warcraft III: The Frozen Throne đồ ...

Warcraft

Video games; MMO

Warcraft là nhượng quyền thương mại của trò chơi, sách và các phương tiện truyền thông tạo ra bởi Blizzard Entertainment. The WarCraft trước hết xuất hiện vào năm 1994 như là một chiến lược thời gian ...

StarCraft

Video games; Real-time strategy

Starcraft là một loạt của hai trò chơi thời gian thực được cho là phổ biến nhất trong tất cả các trò chơi chiến lược của mọi thời đại. Các trò chơi được tập trung vào một cuộc chiến tranh liên hành ...

Featured blossaries

British food

Chuyên mục: Food   1 1 Terms

Starbucks most popular secret recipe

Chuyên mục: Food   1 6 Terms