Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Broadcasting & receiving > Radios & accessories

Radios & accessories

Including radio stations, radio companies and devices used to make or listen to radio programmes.

Contributors in Radios & accessories

Radios & accessories

938LIVE

Broadcasting & receiving; Radios & accessories

938LIVE là một kênh radio trong Singapure. Nó là kênh chỉ là phát sóng trong ngôn ngữ tiếng Anh và là một đài phát thanh nói chuyện.

987FM

Broadcasting & receiving; Radios & accessories

987FM là một đài phát thanh tiếng Anh trong Singapure. Là một đài phát thanh 24 giờ chơi Anh hits từ Singapore, Anh, Mỹ và trên toàn thế giới.

số điện thoại nhà

Broadcasting & receiving; Radios & accessories

Một đài phát thanh sóng ngắn danh sách các số điện thoại, mã từ vv mà dường như không có ý nghĩa để một người quan sát stumbles qua các chương trình phát sóng. Số điện thoại được phổ biến rộng rãi và ...

Người Mỹ

Broadcasting & receiving; Radios & accessories

Một bình luận nổi tiếng của đài truyền hình Canada Gordon Sinclair. Ban đầu được viết cho một phát sóng thường xuyên trên đài phát thanh CFRB ở Toronto ngày 5 tháng 6 năm 1973, nó đã trở thành một ...

Featured blossaries

The Sinharaja Rain Forest

Chuyên mục: Travel   1 20 Terms

Semiotics

Chuyên mục: Science   3 10 Terms