Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Consumer electronics > Radio

Radio

Of or relating to any device with which one can listen to the radio.

Contributors in Radio

Radio

sóng ngắn

Consumer electronics; Radio

Tần số trong vùng cao tần số 3-30 MHz, nhưng thuật ngữ này thường được sử dụng để đề cập đến tần số từ 1,7 đến 30 MHz.

Đài phát thanh sóng ngắn

Consumer electronics; Radio

Một cầu thủ vô tuyến có thể nhận được tín hiệu cao tần (HF) của quang phổ radio, giữa 3, 000–30, 000 kHz. Đài phát thanh sóng ngắn lấy tên của nó bởi vì các bước sóng đài phát thanh là ngắn hơn so ...

duy nhất vì (SSB)

Consumer electronics; Radio

Một kỹ thuật điều chế đã ngăn chặn một vì và chiếc tàu sân bay và truyền chỉ vì còn lại.

tần số

Consumer electronics; Radio

Thường được gọi là ban nhạc đài phát thanh. Tần số được nhóm lại theo bước sóng của họ, trong mét. Những điều chỉnh vị trí của một trạm có thể được thể hiện như một tần số (kHz hoặc MHz) hoặc một ...

điều chế biên độ (AM)

Consumer electronics; Radio

Một kỹ thuật điều chế khác nhau sản lượng điện của một truyãön phù hợp với các biến thể trong modulating tín hiệu âm thanh.

medium wave (MW)

Consumer electronics; Radio

Đài phát thanh tín hiệu từ 300 đến 3000 kHz, mặc dù thuật ngữ này thường được sử dụng để có nghĩa là bất kỳ tín hiệu vô tuyến trong sáng phát sóng ban nhạc (540 để 1700 ...

tần số bước

Consumer electronics; Radio

Một đài phát thanh chuyển tính năng cho phép người dùng dễ dàng thiết lập tần số tăng cho điều chỉnh hoặc quét.

Featured blossaries

Rastafari

Chuyên mục: Other   1 9 Terms

কম্পিউটার

Chuyên mục: Science   2 5 Terms