Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Psychology > Psychological disorders

Psychological disorders

Psychological disorders cover disorders primarily rooted in a person's psych or mind.

Contributors in Psychological disorders

Psychological disorders

prosopobibliophobia

Psychology; Psychological disorders

Facebook phobia, hoặc có một ác cảm để tất cả mọi thứ Facebook. Ví dụ: "I'be là đau khổ từ một bout prosopobibliophobia - tôi đã không Cập Nhật hồ sơ pic của tôi trong ...

trầm cảm lưỡng cực

Psychology; Psychological disorders

Cũng được gọi là rối loạn lưỡng cực, trầm cảm lưỡng cực là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những giai đoạn của mania xen kẽ với thời kỳ trầm cảm, thường xen kẽ với tương đối dài khoảng của tâm ...

học tập Khuyết tật

Psychology; Psychological disorders

Một điều kiện mà cản trở khả năng của một người để tìm hiểu. Nó ảnh hưởng đến như thế nào một người có thể chú ý.

rối loạn stress sau chấn thương (PTSD)

Psychology; Psychological disorders

Rối loạn stress sau chấn thương (PTSD) là một loại rối loạn tâm lý mà có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai đã trải qua một sự kiện chấn thương tâm lý như xung đột quân sự, thiên tai hoặc nghiêm trọng tai ...

Featured blossaries

Male Fashion

Chuyên mục: Fashion   1 8 Terms

Best Mobile Phone Brands

Chuyên mục: Technology   1 6 Terms