Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Politics > Protest

Protest

A formal statement or action expressing disapproval of or objection to an act.

Contributors in Protest

Protest

QuyŠn Pee chiến dịch

Politics; Protest

Quyền Pee chiến dịch là một phong trào dưới sự lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ 35 ở Mumbai, Ấn Độ, mà nhằm mục đích bảo mật tốt hơn các cơ sở nhà vệ sinh công cộng cho phụ nữ. Ba yêu cầu cơ ...

Chiếm May Day

Politics; Protest

Chiếm đóng của phong trào mùa xuân tính chiến dịch nhằm mục đích relaunching cuộc biểu tình trên toàn quốc tại các thành phố có đến 125 ngày tháng 1, 2012. Công nhân quốc tế còn được gọi là' ngày, có ...

Phong trào Indignants

Politics; Protest

Một phong trào quần chúng bắt đầu tại Tây Ban Nha vào tháng năm 2011 để phản đối chống lại bất công kinh tế như tác động của khủng hoảng kinh tế sâu nhất của Tây Ban Nha trong những thập kỷ tạo hồ sơ ...

slacktivism

Politics; Protest

Một từ kết hợp của những từ 'slack' và 'hoạt động', và được sử dụng để đề cập đến hành động mà mọi người nghĩ kích động thay đổi chính trị tích cực, nhưng thực sự rất ít ngoại trừ làm cho slacktivist ...

Tháng ba của lòng trung thành để liệt sĩ

Politics; Protest

Tháng ba của lòng trung thành để liệt sĩ là một cuộc biểu tình tháng ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Manama, Bahrain. Hàng ngàn tham gia trong tháng này. Named sau khi các 7 người trong trường hợp bị ...

Mới Black Panther Đảng

Politics; Protest

Black Panther Đảng mới là một Hoa Kỳ dựa trên màu đen tổ chính trị chức được thành lập tại Dallas, Texas vào năm 1989. Tổ chức không phải là liên kết với Black Panther Đảng. The Anti-Defamation ...

Nghệ thuật chiến tranh

Politics; Protest

Nghệ thuật chiến tranh là một cuộc biểu tình đang được thực hiện bởi Contemporary Casoria bảo tàng nghệ thuật tại Naples, Italy. Kháng nghị là ý tưởng của Giám đốc bảo tàng Antonio Manfredi, người là ...

Featured blossaries

Quality Management

Chuyên mục: Education   1 4 Terms

How I Met Your Mother Characters

Chuyên mục: Entertainment   3 12 Terms