Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Fire safety > Prevention & protection

Prevention & protection

File prevention and protection terms.

Contributors in Prevention & protection

Prevention & protection

nhận thức về tình hình

Fire safety; Prevention & protection

Nhận thức của các yếu tố môi trường trong một khối lượng thời gian và không gian, hiểu ý nghĩa của họ, và chiếu của tình trạng của họ trong tương lai.

gây khó chịu lửa chiến đấu

Fire safety; Prevention & protection

Chế độ hướng dẫn sử dụng điều khiển hỏa lực trong đó hướng dẫn sử dụng hỏa lực đàn áp các hoạt động tập trung vào việc giảm kích thước của một ngọn lửa để thực hiện ...

linear chấp hành

Fire safety; Prevention & protection

Một phần của hệ thống actuating mà lực lượng quân actuating bên ngoài được áp dụng.

kép-pha chế biến

Fire safety; Prevention & protection

Một quá trình mà trong đó một hoạt động nhiều đến trước hoặc sau một hoạt động rửa trong thiết bị tương tự.

tĩnh điện detearing

Fire safety; Prevention & protection

Một quy trình để loại bỏ vật liệu dư thừa ướt Sơn, chẳng hạn như drips, từ rìa phía dưới cùng của một đối tượng dipped hoặc tráng hoặc tài liệu bằng cách gởi nó thông qua một trường tĩnh ...

giao thức dữ liệu điện tử

Fire safety; Prevention & protection

Một quá trình để quản lý và truyền dữ liệu điện tử có thể bao gồm máy tính dựa trên hệ thống; hệ thống báo động; hệ thống an ninh; video; khu vực, địa phương, trang web, hoặc xây dựng quản lý; và hệ ...

tích phân 2 PSI dịch vụ điều

Fire safety; Prevention & protection

Một áp lực điều cho dịch vụ hơi LP-khí đốt mà kết hợp một điều áp lực cao và một 2 psi dịch vụ điều vào một đơn vị duy nhất.

Featured blossaries

5 of the World’s Most Corrupt Politicians

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Essential English Idioms - Intermediate

Chuyên mục: Languages   2 20 Terms