Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Agricultural chemicals > Potassium fertilizers

Potassium fertilizers

Of or relating to any inorganic substance used as a source of potassium nutrition for plants in order to encourage faster growth.

Contributors in Potassium fertilizers

Potassium fertilizers

kali

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Kali là nguồn phân bón kali duy nhất; không có nguốn thay thế khả thi. Lân giúp cải thiện khả năng phòng bệnh cũng như chất lượng cây rồng, và giúp tăng năng suất Từ potash có nguồn gốc từ các dư ...

أكسيد البوتاسيوم (حبيبات)

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

một thuật ngữ được dùng trong công nghiệp phân bón để định nghĩa lượng kali để chuyển tấn sản phẩm KCL thành K2O,nhân 0,61

kali cacbonat (KCl)

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Phân bón kali cacbonat là muriate của kali cacbonat (KCl, kali chloride). Kali cũng kết hợp với các tài liệu khác trong phân bón đặc sản như sulfat kali (K2SO4), kali magiê sulfat (K2Mg2(SO4)3) hoặc ...

năng lực

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Số một chất dinh dưỡng một công ty có thể sản xuất ra hàng năm.

nguyên liệu

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Một nguyên liệu được sử dụng để làm cho các sản phẩm khác.

xây dựng năng lực

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Một thuật ngữ đó cho thấy nhà nước khi một cơ khí xây dựng mở rộng khả năng hoàn thành nhưng đoạn đường nối lên tới toàn bộ hoạt động tỷ giá đã không được được thực hiện ...

kali (K)

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Các yếu tố thứ bảy là phổ biến nhất trong lớp vỏ trái đất. Có thể phục hồi kinh tế tiền gửi thường được tìm thấy kết hợp với clo trong hóa chất hợp chất kali clorua, thường được gọi là kali ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Tools

Chuyên mục: Other   1 20 Terms