Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Construction > Plumbing

Plumbing

Referring to the skilled trade of working with pipes and plumbing fixtures that provide water or drain waste.

Contributors in Plumbing

Plumbing

công tác phòng chống Stomac

Construction; Plumbing

Công tác phòng chống Stomac có nghĩa là công tác phòng chống cơ khí của đảo ngược dòng chảy, hoặc trở lại siphonage, nonpotable nước vào nguồn nước sạch.

nhiệt độ & áp lực giảm Van (T & P Van)

Construction; Plumbing

Một thiết bị an toàn được sử dụng để trục xuất áp lực quá mức hoặc nhiệt từ bên trong một chiếc xe tăng.

ống đuôi

Construction; Plumbing

Các đường ống bổ sung dưới đây lắp ráp máy bay phản lực, trong một ứng dụng tốt yếu.

nơi ô uế

Construction; Plumbing

Một nơi ô uế là một cuộc khai quật lót trong đất mà nhận được thải của một hệ thống thoát nước hoặc một phần đó, vì vậy được thiết kế như để giữ lại chất hữu cơ và chất rắn xả trong đó, nhưng cho ...

nhà vệ sinh dùng trọng lực

Construction; Plumbing

nhà vệ sinh dùng áp lực nước đổ xuống từ bồn để dội hiệu quả.

Featured blossaries

Spirits Drinks

Chuyên mục: Food   2 6 Terms

Semantics

Chuyên mục: Languages   1 1 Terms