Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Geography > Physical geography

Physical geography

Contributors in Physical geography

Physical geography

quagmire

Geography; Physical geography

Quagmire là một khu vực cạnh mềm đất thường cung cấp cho dưới chân (một bog). Về sau, ở cuối thế kỷ 18, quagmire cũng đã một ý nghĩa thêm: một tình huống khó khăn hoặc ...

loại thủy triều

Geography; Physical geography

Thủy triều có một cao và một trong những nước thấp mỗi giai đoạn thủy triều.

xáo trộn

Geography; Physical geography

(1) Một phần hoặc hoàn toàn thay đổi của một cộng đồng hay một hệ sinh thái của một yếu tố kháng sinh hoặc abiotic. (2) Cyclonic áp suất thấp hệ thống.

giới hạn distributional

Geography; Physical geography

Không gian ranh giới giúp xác định các cạnh của một loài phạm vi địa lý.

giải thể

Geography; Physical geography

Quá trình một chất hòa tan và rừng thành một chất lỏng.

phân ly

Geography; Physical geography

Quá trình hóa học nơi một hợp chất hoặc phân tử vỡ thành thành phần đơn giản hơn.

downdraft

Geography; Physical geography

Phong trào xuống của không khí trong khí quyển.

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms