Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > People > Philosophers

Philosophers

Philosophers are people who study philosophy through asking, analysing and attempting to answer philosophical questions.

Contributors in Philosophers

Philosophers

Pierre Bourdieu

People; Philosophers

Pierre Bourdieu (1 tháng 8-1930-22 tháng 1 năm 2002) là một nhà xã hội học Pháp, nhà nhân loại học và triết học. Ông là đặc biệt là nổi tiếng về công trình, "Phân biệt: A xã hội phê phán của các bản ...

Albert Camus

People; Philosophers

Albert Camus (7 tháng mười một năm 1913 – 4 tháng 1 năm 1960) là một tác giả Pháp, nhà báo và nhà triết học. Trong khi rộng rãi coi là một existentialist, ông bác bỏ điều này trong cuộc đời của mình ...

Albert Schweitzer

People; Philosophers

Albert Schweitzer (14 năm 1875-4 tháng 9 năm 1965) là một Alsatia nhà thần học, nhạc sĩ, nhà triết học và bác sĩ. Sinh tại Kaysersberg trong tỉnh Alsace-Lorraine, một vùng của Đức mà Pháp giả định ...

Judith Butler

People; Philosophers

Judith Butler (sinh ngày 24 tháng 2 năm 1956) là một nhà triết học người Mỹ, người đã đóng góp vào các lĩnh vực nữ triết học, lý thuyết say sưa, triết học chính trị và đạo Đức. Cô đang hoạt động ...

Jakob Friedrich khoai tây chiên

People; Philosophers

Jakob Friedrich Fries là một nhà triết học người Đức. Các khoai tây chiên nghiên cứu thần học tại học viện của Anh trai Đại Moravia tại Niesky, và triết học tại các trường đại học Leipzig và Jena. ...

Vincent Descombes

People; Philosophers

Vincent Descombes là một triết gia người Pháp, sinh vào năm 1943, chuyên về triết học của ngôn ngữ andaction. Khoa học giám đốc nghiên cứu tại tại các trường trung học trong xã hội, ông là một thành ...

Luc phà

People; Philosophers

Luc phà (sinh ngày 3 tháng 1 năm 1951 tại Colombes ở Hauts-de-Seine, Pháp) là một nhà triết học Pháp và cựu bộ trưởng thanh niên, giáo dục quốc gia và nghiên cứu trong chính phủ của Jean-Pierre ...

Featured blossaries

Top electric guitar brands

Chuyên mục: Engineering   2 4 Terms

Architectural Wonders

Chuyên mục: Travel   1 2 Terms