Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Military > Peace keeping

Peace keeping

Hybrid of politico-military interventions aimed at conflict control usually with the involvement of the United Nations presence in the field by military and civilian personnel.

Contributors in Peace keeping

Peace keeping

khu vực của ly thân (AOS)

Military; Peace keeping

Cũng được gọi là vùng đệm; khu vực giữa đường phía trước của các bên, vào đó họ đã đồng ý không để triển khai các lực lượng vũ trang và đó có thể được đặt dưới sự kiểm soát của một ...

vùng đệm (Brazil)

Military; Peace keeping

Còn được gọi là khu vực phân chia; trung lập vũ trụ tạo bởi rút của cả hai bên thù địch; một khu phi quân sự, nơi mà các bên đã đồng ý không để triển khai quân sự buộc; đường ngừng bắn, đánh dấu và ...

pháo hoa

Military; Peace keeping

Đạn chứa hóa chất sản xuất một khói hoặc rực rỡ ánh sáng trong đốt, được sử dụng để báo hiệu hoặc cho chiếu sáng lập một khu vực vào ban đêm. Thuốc nổ Includes và phát động khí, cũng như các tín hiệu ...

tác động tích

Military; Peace keeping

Một khu vực có tên gọi là ranh giới trong các giới hạn trong đó tất cả các vũ khí sẽ nổ hoặc tác động.

Lữ đoàn

Military; Peace keeping

Một quân đội hình bao gồm thường ba tiểu đoàn, mà có thể độc lập hoặc cấp dưới để một bộ phận, và thường được tổ chức trên cánh tay kết hợp nguyên ...

Trung đội

Military; Peace keeping

Một đơn vị quân đội cấp dưới để các công ty hoặc tiểu đoàn, thường nhóm bốn đội (hoặc đôi khi phần) dưới Trung úy, nó thay đổi kích thước từ 24 đến 50 người cho đội bộ ...

pyrotechny

Military; Peace keeping

Đạn chứa hóa chất sản xuất một khói hoặc rực rỡ ánh sáng trong đốt, được sử dụng để báo hiệu hoặc cho chiếu sáng lập một khu vực vào ban đêm. Thuốc nổ Includes và phát động khí, cũng như các tín hiệu ...

Featured blossaries

Empresas Polar

Chuyên mục: Food   4 10 Terms

Facial hair style for men

Chuyên mục: Fashion   2 6 Terms