Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Online services > Online games

Online games

Online games are video games which are played with an internet connection in order to allow interaction between other players and have their actions affect otehr players in the game.

Contributors in Online games

Online games

thông tin thời gian thực

Mobile communications; Mobile phones

Thông tin thời gian thực (AR) là công nghệ kết hợp thông tin thế giới thực với hình ảnh và nội dung do máy vi tính tạo ra và được trình bày pha trộn trong màn hình máy vi tính hoặc trong trình duyệt ...

Mù huyền thoại

Online services; Online games

Mù huyền thoại là một ' ít hơn Video ' 3ngày trò chơi, hiện đang được phát triển chủ yếu cho người mù hoặc thị giác kém người chơi. "Video-ít" trò chơi sử dụng một kỹ thuật sản xuất được gọi ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms