Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Arts & crafts > Oil painting

Oil painting

The art or practice of painting using oil-based paint.

Contributors in Oil painting

Oil painting

Leonardo da Vinci

Arts & crafts; Oil painting

Leonardo da Vinci là một bậc thầy dabbled trong nhiều phương tiện truyền thông như bức tranh, kiến trúc, tác phẩm điêu khắc và kỹ thuật. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm Mona Lisa (1503-1506) ...

Mona Lisa

Arts & crafts; Oil painting

Mona Lisa được công nhận rộng rãi là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật. Nó là một bức chân dung nửa của một người phụ nữ ngồi sơn dầu của Leonardo da Vinci trong thời ...

Vincent van Gogh

Arts & crafts; Oil painting

Vincent Willem van Gogh là một họa sĩ trường phái ấn tượng sau người chỉ trở nên nổi tiếng sau khi ông chết. Van Gogh là nổi tiếng nhất cho công trình sử dụng đậm nét annd swirls với màu sắc sống ...

Featured blossaries

Useless Human Body Parts

Chuyên mục: Health   3 11 Terms

Exercise

Chuyên mục: Health   2 20 Terms