Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Energy > Nuclear energy

Nuclear energy

Nuclear binding energy is the energy required to split a nucleus of an atom into its component parts. The component parts are neutrons and protons, which are collectively called nucleons. The binding energy of nuclei is always a positive number, since all nuclei require net energy to separate them into individual protons and neutrons.

Contributors in Nuclear energy

Nuclear energy

ràng buộc năng lượng

Energy; Nuclear energy

Năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân nguyên tử vào thành phần neutron và proton của nó.

phản ứng dây chuyền

Energy; Nuclear energy

Một phản ứng khởi sự lặp lại của riêng mình. Hấp trong một chuỗi phản ứng phân hạch hạt nhân fissionable một thụ nơtron và fissions một cách tự nhiên, phát hành thêm nơtron. Này, đến lượt nó, có thể ...

tụ

Energy; Nuclear energy

Một nhiệt lớn trao đổi được thiết kế làm mát ống xả hơi nước từ một tuabin dưới điểm sôi để cho nó có thể được trả lại cho nguồn nhiệt như nước. Trong một lò phản ứng nước áp lực, nước được trả lại ...

Alpha particle

Energy; Nuclear energy

Một tích cực điện hạt bị đẩy ra tự phát từ hạt nhân của một số yếu tố phóng xạ. Rất giống với một hạt nhân nguyên tử heli có một số khối của 4 và một khoản phí điện của + 2. Nó có năng lượng thâm ...

suy giảm

Energy; Nuclear energy

Quá trình mà số lượng hạt hoặc các photon bước vào một cơ thể vật chất làm giảm sự hấp thụ và rải rác bức xạ.

pressurizer

Energy; Nuclear energy

Một thiết bị để giữ nước trong hệ thống chính trong giới hạn áp lực cần thiết để vận hành lò phản ứng.

phóng xạ

Energy; Nuclear energy

Những biến đổi tự phát của một nguyên tử không ổn định và thường kết quả trong khí thải của bức xạ. Quá trình này được gọi là một chuyển đổi, phân rã một hoặc một tan vỡ của một nguyên ...

Featured blossaries

10 Richest Stand Up Comedians

Chuyên mục: Entertainment   2 10 Terms

Top Clothing Brand

Chuyên mục: Fashion   1 8 Terms