Contributors in New year

New year

mong muốn của chính trị đúng năm mới

Festivals; New year

Xin vui lòng chấp nhận với không có nghĩa vụ, ngụ ý hay tiềm ẩn, mong muốn của tôi tốt nhất cho một môi trường có ý thức, trách nhiệm xã hội, ít căng thẳng, không gây nghiện, giới tính trung lập kỷ ...

nghị quyết năm mới

Festivals; New year

Một năm mới của nghị quyết là một cam kết rằng một cá nhân làm cho một hoặc nhiều mục tiêu cá nhân, dự án hoặc các cải cách của một thói quen. Thay đổi lối sống này nói chung là hiểu là thuận lợi và ...

Lễ hội đèn lồng

Festivals; New year

Lễ hội đèn lồng hoặc nhân dân tệ Xiao Lễ hội là một lễ hội tổ chức kỷ niệm ngày 15 của tháng đầu tiên trong âm lịch năm lịch Trung Quốc, ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm Tết âm lịch. Nó là không được ...

Featured blossaries

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms

Stylistic Devices

Chuyên mục: Arts   2 37 Terms