Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anatomy > Nervous system

Nervous system

The organ system which, along with the endocrine system, correlates the adjustments and reactions of the organism to its internal and external enviroment.

Contributors in Nervous system

Nervous system

sâu fibular thần kinh

Anatomy; Nervous system

Bắt các dây thần kinh sâu fibular (sâu peroneal thần kinh) đầu lúc chạy song song của các dây thần kinh fibular phổ biến, giữa xương ống chân và phần trên của longus fibularis (peronæus), đi ...

sâu petrosal thần kinh

Anatomy; Nervous system

Các dây thần kinh sâu petrosal (lớn sâu petrosal thần kinh) được cho từ động plexus, và chạy qua bên kênh đào động vào trong động mạch động nội bộ.

sâu thời thần kinh

Anatomy; Nervous system

Các dây thần kinh thời gian sâu, chi nhánh của bộ phận răng của các dây thần kinh trigeminal, là hai trong số, trước và hậu. Họ vượt qua trên biên giới trên của pterygoideus externus và nhập vào bề ...

Ban nhạc chéo của broca

Anatomy; Nervous system

Ban nhạc chéo của Broca tạo thành rìa medial của chất đục trước.

thần kinh femoral

Anatomy; Nervous system

Các dây thần kinh femoral, các chi nhánh lớn nhất của plexus ngang lưng, phát sinh từ các đơn vị trên lưng của rami bụng của thứ hai, thứ ba và thứ tư dây thần kinh ngang lưng. Nó xuống thông qua các ...

thần kinh mặt trước

Anatomy; Nervous system

Các dây thần kinh mặt trước là các chi nhánh lớn nhất của các quang, và có thể được coi, cả hai từ hướng, như là sự tiếp nối của các dây thần kinh và kích ...

dạ dày plexuses

Anatomy; Nervous system

Cấp trên dạ dày plexus (dạ dày hoặc mạch vành plexus) đi kèm với động mạch dạ dày trái dọc theo độ cong nhỏ hơn của dạ dày, và tham gia với các chi nhánh từ vagus ...

Featured blossaries

Gothic Cathedrals

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms