Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Astrology > Natal astrology

Natal astrology

The branch of astrology which deals with nativities.

Contributors in Natal astrology

Natal astrology

Tử vi

Astrology; Natal astrology

Bảng hoặc biểu đồ của bàu trời, cho biết vi trí tương đối của các chòm sao và các cung Hoàng Đạo. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hi Lạp nghĩa là \"nhìn vào giờ ...

cung Hoàng Đạo

Astrology; Natal astrology

Các cung Hoàng Đạo đại diện cho 12 phần bằng nhau của Hoàng Đạo Theo Chiêm tinh học, sự chuyển biến của các vì sao ảnh hưởng đến con người theo \"trên sao, dưới vậy\", nên 12 cung Hoàng Đạo tượng ...

hành tinh cổ

Astrology; Natal astrology

Các hành tinh cổ là các hành tinh thấy được bằng mắt thường trên bầu trời ghi chép được bởi các nền văn hóa cổ đại khác nhau. Các hành tinh cổ bao gồm Mặt Trời, Mặt Trăng, và 5 hành tinh khác. Chúng ...

Mặt Trời

Astrology; Natal astrology

Theo Chiêm tinh học, mặt trời tượng trưng cho sự tự tin, bản chất thật, sức mạnh cá nhân, quyền lực; khả năng lãnh đạo, và chủ đạo cho sự sáng tạo, sự táo bạo, sức khỏe, sự ...

Featured blossaries

21 CFR Part 11 -- Electronic Records and Electronic Signatures

Chuyên mục: Health   1 11 Terms

How I Met Your Mother Characters

Chuyên mục: Entertainment   3 12 Terms