Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anthropology; Religion > Mythology

Mythology

The term mythology can refer to either the study of myths, or to a body of myths. Comparative mythology is the study of connections between myths from different cultures. In the study of folklore, a myth is a sacred narrative explaining how the world and humankind came to be in their present form. Many scholars in other fields use the term "myth" in somewhat different ways. In a very broad sense, the word can refer to any traditional story.

Contributors in Mythology

Mythology

Mạng riêng ảo

Anthropology; Mythology

Mạng riêng ảo (VPN) là một mạng lưới an toàn sử dụng hạ tầng viễn thông công cộng chủ yếu, chẳng hạn như Internet, để cung cấp văn phòng từ xa hoặc đi du lịch dùng một truy cập vào một mạng lưới tổ ...

Grim Reaper

Anthropology; Mythology

Grim Reaper là một tên thường được sử dụng thay cho từ cái chết để đại diện cho cái chết như là một tổ chức chúng sinh. The Grim Reaper là một con số xương mang một lưỡi hái lớn và mặc quần áo trong ...

Cái chết

Anthropology; Mythology

Các khái niệm của cái chết như một thực thể chúng đã tồn tại trong xã hội từ sự khởi đầu của lịch sử. Ở Anh, cái chết thường được đặt tên theo tỉnh Grim Reaper và là một con số xương mang một lưỡi ...

Artemis

Anthropology; Mythology

Nữ thần săn bắn, hoang dã, động vật hoang dã, ban đêm, và mặt trăng. Apollo là anh em sinh đôi của cô. Artemis là một nữ thần khiết và cũng là bảo vệ của ...

Athena

Anthropology; Mythology

Nữ thần của trí tuệ, dệt, nghệ thuật, chiến tranh và lý do. Cô là con gái yêu thích của thần Zeus.

Selene

Anthropology; Mythology

Nữ thần của mặt trăng và vợ của Helios.

Aphrodite

Anthropology; Mythology

Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, kết hôn với Hephaistos. Ares là người yêu của cô. Eros là con trai của cô. Có những câu chuyện khác nhau về cách cô ấy đã được sinh ...

Featured blossaries

Word Up!

Chuyên mục: Languages   5 36 Terms

Knives

Chuyên mục: Objects   1 20 Terms