Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anatomy > Muscular

Muscular

The system in the body composed of muscle cells and tissues that bring about movement of an organ or part of the body.

Contributors in Muscular

Muscular

tarsal đường hầm

Anatomy; Muscular

Tìm thấy cùng chặng bên trong đằng sau medial malleolus.

điện thoại di động Toà

Anatomy; Muscular

Một nhóm sau đây ba cơ bắp được tìm thấy trong khoang hậu nghiệm của cẳng tay.

hột interossei

Anatomy; Muscular

Interossei hột, ba trong số, nằm bên dưới chứ không phải là giữa các xương metatarsal, và mỗi người được kết nối với nhưng một trong những metatarsal ...

trên lưng interossei

Anatomy; Muscular

Interossei chân, lưng có bốn cơ bắp nằm giữa xương metatarsal.

flexor digiti minimi brevis cơ

Anatomy; Muscular

, Đô thị này nằm dưới xương ngón chân little, metatarsal.

tibialis hậu

Anatomy; Muscular

Trung tâm nhất của tất cả các chân cơ bắp, và nằm trong khoang hậu nghiệm của chân.

flexor digitorum longus

Anatomy; Muscular

Nằm ở phía bên tibial của chân. Tại nguồn gốc của nó rất mỏng và nhọn, nhưng nó dần dần tăng kích thước như nó xuống. Cơ này phục vụ để curl, thứ hai thứ ba, thứ tư và thứ năm ngón ...

Featured blossaries

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms

Worst Jobs

Chuyên mục: Arts   2 7 Terms