Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Biology > Molecular biology

Molecular biology

Contributors in Molecular biology

Molecular biology

ti thể thấm chuyển tiếp (khay tay)

Biology; Biochemistry

Sự phá vỡ chức năng bình thường của ti thể bằng cách mở lỗ chân lông khay tay không cụ thể (MPTPs). Điều này cho phép phổ biến miễn phí của phân tử nhỏ và ion và nếu kéo dài, có thể dẫn đến hoại tử. ...

vi sai số

Biology; Biochemistry

Phân của các thành phần theo hành vi lắng của họ; chia thành hạt nhân, ti thể lysosome, microsomes (mạng lưới), ribosome, thích, vv bằng cách loại bỏ các vật liệu sedimenting sau khi chu kỳ xử lý tại ...

bộ máy Golgi

Biology; Molecular biology

multilayered orgenelles gần hạt nhân có nghĩa là để đóng gói vật liệu để vận chuyển ra khỏi các tế bào.

tên miền

Biology; Biochemistry

Một khu vực của một protein có một cấu trúc Trung học và đại học ổn định mà có thể gấp độc lập với các tên miền khác; thường kết nối với các tên miền khác, của protein tương tự nếu bất kỳ, bởi các ...

so sánh neo dán trang web (mèo)

Biology; Biochemistry

Một trình tự ADN dài đủ bảo tồn trên một quang phổ của loài, ví dụ tất cả các động vật có vú hoặc chuột và con người, để phục vụ như một điểm đánh dấu cho lập bản đồ gen so sánh và hỗ trợ tìm kiếm ...

MASS spectrometry

Biology; Biochemistry

Một kỹ thuật cho sự chia sẻ một dòng lớn các ion tăng tốc trong một từ trường. Sức đề kháng với độ lệch của ion từ con đường của nó là một biện pháp của Đà của ion, và do đó khối lượng của nó. Trong ...

lipid bilayer (bimolecular tờ)

Biology; Biochemistry

Một tổng hợp hoặc tự nhiên màng trong amphipathic đó chất béo được sắp xếp trong hai lớp với của chuỗi không phân cực hướng vào, với nhau, và các nhóm cực hướng outwards, pha dung dịch ...

Featured blossaries

Forex Jargon

Chuyên mục: Business   2 19 Terms

Interesting facts about Russia

Chuyên mục: Geography   1 4 Terms