Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Mobile communications > Mobile phone accessories

Mobile phone accessories

Contributors in Mobile phone accessories

Mobile phone accessories

ngón tay kéo dài

Mobile communications; Mobile phone accessories

Một phần mở rộng ngón tay cái cho phép người dùng thiết bị màn hình lớn chủ chẳng hạn như iPhone 6 Plus và của Samsung Galaxy lưu ý với chỉ một tay. Thumbs up đặt con người là quá ngắn và to để di ...

Featured blossaries

Best Mobile Phone Brands

Chuyên mục: Technology   1 6 Terms

Options Terms and Definitions

Chuyên mục: Business   1 20 Terms