Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Astronomy > Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

Mathematical astronomy is a science of using mathematical equations to describe the universe or predict various aspects of the universe.

Contributors in Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

Pythagoras

Astronomy; Mathematical astronomy

Các triết gia Hy Lạp người ta tin rằng tất cả mọi thứ trong tự nhiên có thể được hiểu thông qua toán học. Ông đã sử dụng các nguyên tắc toán học trong thiên văn ...

ba chiều vũ trụ

Astronomy; Mathematical astronomy

Giả thuyết khoa học vũ trụ là chỉ là một phép chiếu 3D lớn của một vũ trụ phẳng 2D. Người đầu tiên đưa vào năm 1997 bởi nhà vật lý học lý thuyết Juan Maldacena, các mô hình ba chiều mô tả một vũ trụ ...

toán học thiên văn học

Astronomy; Mathematical astronomy

Thiên văn học toán học là khoa học của việc sử dụng các phương trình toán học để mô tả vũ trụ hoặc để dự đoán các khía cạnh khác nhau của vũ trụ.

Hipparchus

Astronomy; Mathematical astronomy

Hy Lạp nhà thiên văn học người làm cho bảng xếp hạng đầu tiên được biết đến của các ngôi sao và hành tinh. Ông tính toán các kích thước của mặt trời và mặt ...

Featured blossaries

Greek Landscape: The Sights

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Liturgy

Chuyên mục: Religion   1 17 Terms