Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Materials science > Material physics

Material physics

Material physics is the use of physics to describe materials in many different ways. It covers a number of related fields such as chemistry, solid mechanics, fluid dynamics, condensed matter, solid state physics, nuclear physics, quantum mechanics, quantum optics, plasma physics, and thermodynamics.

Contributors in Material physics

Material physics

lượng tử giọt

Materials science; Material physics

Đức và nhà vật lý Hoa Kỳ phát hiện ra một hạt mới gọi là lượng tử giọt. Người ta nói rằng nó hoạt động một chút như một giọt chất lỏng và được mô tả như là một kết hợp của nhỏ hơn các loại hạt. Khám ...

Featured blossaries

Table Tennis Ball

Chuyên mục: Sports   1 5 Terms

Famous products invented for the military

Chuyên mục: Objects   1 4 Terms