Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Documentation > Marketing documentation

Marketing documentation

Documentation used to convey the company's value proposition through a variety of print, electronic, and social media.

Contributors in Marketing documentation

Marketing documentation

biên nhận

Documentation; Marketing documentation

Một mảnh giấy đó cho thấy rằng thanh toán hoặc giao hàng đã nhận được và đó là một thực tế của sở hữu một cái gì đó.

Featured blossaries

Ford Vehicles

Chuyên mục: Autos   3 252 Terms

Christianity

Chuyên mục: Religion   1 13 Terms