Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Earth science > Mapping science

Mapping science

The systemic study of the processes and designs involved with map making.

Contributors in Mapping science

Mapping science

hội tụ cong

Earth science; Mapping science

Sự khác biệt giữa hai góc độ tương ứng được hình thành bởi giao của một geodesic với hai kinh tuyến khác nhau. Đôi khi viết tắt là hội tụ hay convergency. Nó có thể cũng được định nghĩa là sự khác ...

latitudinal đường cong

Earth science; Mapping science

Một dòng bất động sản cực đông và South Kingstown điều chỉnh mức trung bình cùng mang từ mỗi tượng đài để kế tiếp để thường xuyên, phân biệt với từ chiều dài hoặc vòng tròn lớn mà sẽ kết nối điểm ban ...

liên hệ với sự điều chỉnh

Earth science; Mapping science

Một số lượng bổ sung vào thời điểm các tín hiệu chronographic của một quá cảnh sao quan sát bằng cách sử dụng một micrometer điện ghi âm, nhân hóa, cho phép thời gian cần thiết cho mùa xuân liên lạc ...

đỉnh

Earth science; Mapping science

Một phân khúc cong có một điểm mà tại đó các bình thường để đường cong thay đổi hướng của 180 o . Nếu ốp là một vector, ốp cũng thay đổi hướng của 180 o . Điểm được gọi là điểm ...

chức năng tương quan

Earth science; Mapping science

(1) Giá trị trung bình của số lượng x(r+nh) và y(nh), nơi x và y ngẫu nhiên thay đổi chức năng của số lượng nh và n là một số nguyên trong khoảng từ n để + N và r và h là hằng số. (2) Giới hạn số ...

nhà ga hiện tại

Earth science; Mapping science

(1) Các vị trí địa lý mà tại đó các đo đạc hiện tại được thực hiện. (2) Các cơ sở được sử dụng để làm cho các phép đo của hiện nay tại một trang web cụ thể. Trong đó có thể có một phao, giải quyết ...

hằng số của thác loạn

Earth science; Mapping science

Số tiền lớn nhất (hàng năm sai), theo lý thuyết, mà chỉ đạo rõ ràng của một ngôi sao khác nhau trong năm chỉ vì của cuộc cách mạng của trái đất về Sun. nó thường được biểu hiện bằng κ và được cho bởi ...

Featured blossaries

photograhy

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms

2014 FIFA World Cup Venues

Chuyên mục: Sports   1 12 Terms