Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Textiles > Manufactured fibers

Manufactured fibers

Contributors in Manufactured fibers

Manufactured fibers

phthalic axít

Textiles; Manufactured fibers

Một axít hữu cơ thu được của quá trình oxy hóa của dẫn xuất benzen khác nhau và có hai liền kề axit (ortho) (COOH) nhóm vào vòng benzen.

chọn

Textiles; Manufactured fibers

Một chủ đề đơn điền tiến hành bởi một trong những chuyến đi của thiết bị sợi-chèn qua loom. Picks interlace với kết thúc dọc để tạo thành một vải ...

chọn số lượt truy cập

Textiles; Manufactured fibers

1. Một thiết bị cơ khí mà đếm picks như họ được chèn vào trong dệt. 2. Thiết bị một cơ khí được trang bị với một kính lúp dùng để đếm picks (và/hoặc kết thúc) trong hoàn thành ...

chọn số

Textiles; Manufactured fibers

Số lượng các điền vào trại trên inch hoặc mỗi cm của vải.

in ấn ảnh

Textiles; Manufactured fibers

Một phương pháp in ấn từ photoengraved con lăn. Thiết kế kết quả trông giống như một bức ảnh. Thiết kế cũng có thể được chụp ảnh trên một màn hình lụa được sử dụng trong màn hình in ...

axít phốtphoric

Textiles; Manufactured fibers

Một axit vô cơ có công thức (H 3 PO 4 ).

phênyl

Textiles; Manufactured fibers

Một cấp tiến hóa học, (C 6 H5-), có nguồn gốc từ benzen. Nó là cơ sở cho nhiều thơm cụ phái sinh.

Featured blossaries

Ford Vehicles

Chuyên mục: Autos   3 252 Terms

Christianity

Chuyên mục: Religion   1 13 Terms