Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Law > Laws and acts

Laws and acts

General acts of the international, USA, UK and European Laws.

Contributors in Laws and acts

Laws and acts

hồ

Law; Laws and acts

Hồ đề cập đến hệ thống giấy phép cư trú 'hệ thống lớp học', hẹn hò trở lại cổ đại Trung Quốc, nơi đăng ký hộ gia đình được yêu cầu của Pháp luật ở cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và tại Đài ...

hoàng hôn luật

Law; Laws and acts

Một khái niệm mà qua đó một cơ quan hành chính sẽ chấm dứt để tồn tại trừ khi cơ quan lập pháp đặc biệt kéo dài sự tồn tại của nó.

sai trái tù

Law; Laws and acts

Hạn chế tự do của một cá nhân của phong trào, thể chất hoặc tinh thần được gọi là sai trái bị cầm tù.

contributory sơ suất

Law; Laws and acts

Học thuyết theo đó bị đơn có thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý bằng cách thiết lập ít nhất một số sơ suất trên một phần của nguyên đơn.

cơ quan

Law; Laws and acts

Sức mạnh để có một số hành động; Ngoài ra, rằng đó dựa theo trong việc đưa ra một đối số hợp pháp được gọi là cơ quan.

đền bù thiệt hại

Law; Laws and acts

Nó là một giải thưởng tiền để đền bù cho các khoản tiền thực tế bị mất, như trái ngược với trừng phạt thiệt hại.

quy tắc bằng chứng tốt nhất

Law; Laws and acts

Học thuyết theo đó các chứng cứ ban đầu, hoặc sẵn có tốt nhất nên được trình bày tại tòa án, được gọi như là bằng chứng tốt nhất quy tắc.

Featured blossaries

Volcano

Chuyên mục: Geography   2 19 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms