Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking > Investment banking

Investment banking

Of or relating to the business of underwriting, or acting as the client's agent, in the issuance of securities in order to assist an individual, commercial enterprise, corporation or government instution ro raise capital.

Contributors in Investment banking

Investment banking

liên minh tiền tệ

Banking; Investment banking

Nhóm các quốc gia có một đơn vị tiền tệ và một trung tâm phổ biến ngân hàng, ví dụ như các châu Âu tiền tệ Union. Xem thêm khu vực thu.

vĩ mô

Banking; Investment banking

Một quỹ phòng hộ chiến lược đầu tư vào các loại tiền tệ, tỷ giá ngoại tệ, hàng hóa, vàng, trái phiếu và chứng khoán thu nhập cố định và được dựa trên các phân tích cơ bản của macroeconomy toàn cầu. ...

Báo cáo tài chính

Banking; Investment banking

Also: accounts, annual accounts. The balance sheet and profit and loss account/income statement of a company prepared at the end of an accounting period.

trung tâm ngân hàng

Banking; Investment banking

Place where banks are domiciled or are represented by business offices. In Switzerland only those localities are considered to be banking centres in which the Swiss National Bank maintains its own ...

hệ thống giao dịch điện tử

Banking; Investment banking

Also: electronic bourse, screen-based trading. Trading system where stock exchange transactions are carried out via a computer system, e.g. SWX Swiss Exchange.

thị trường vốn

Banking; Investment banking

Bất kỳ địa điểm hoặc hệ thống nơi mà các yêu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh và cơ quan công cộng hoặc chính phủ cho Trung và dài hạn vốn quỹ có thể được đáp ứng. Đối diện: thị trường tiền ...

tiền

Banking; Investment banking

Generally accepted medium of exchange and payment in a society.

Featured blossaries

Saponia Osijek

Chuyên mục: Business   1 28 Terms

Fantasy Football

Chuyên mục: Sports   6 22 Terms