Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Online services > Internet

Internet

Internet is a global system of interconnected computer networks.

Contributors in Internet

Internet

Cuánto cabrón

Online services; Internet

Cuánto cabrón là một trang web rất phổ biến ở Tây Ban Nha và Nam Mỹ, mà chọn các truyện tranh tốt nhất cơn thịnh nộ với quyết tâm memes đã gửi bởi người sử dụng mỗi ...

backlink

Online services; Internet

liên kết ngược chỉ đến một trang web trên trang web của bạn, hoặc từ các trang trên các lĩnh vực khác hoặc từ các trang khác của trang web của riêng bạn.

khách vãng lai

Advertising; New media advertising

những cá nhân đã đến thăm một trang web ít nhất một lần trong một khung thời gian cố định. Khung thời gian được tính toán thường là khoảng thời gian một ...

nút quảng cáo

Advertising; New media advertising

nút quảng cáo là một đơn vị đồ họa cho việc quảng cáo, nhỏ hơn so với một ba-nô quảng cáo.

ba-nô dạng HTML

Advertising; New media advertising

Một quảng cáo sử dụng các yếu tố HTML, thường pha trộn các hình thức tương tác với các yếu tố tiêu chuẩn đồ họa.

pop-up quảng cáo

Advertising; New media advertising

Quảng cáo hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt mới.

nội dung rác đánh lừa công cụ tìm kiếm

Advertising; New media advertising

Các thao tác thừa ảnh hưởng nhiều đến việc xếp hạng công cụ tìm kiếm, thường cho các trang có chứa ít hoặc không có nội dung liên quan.

Featured blossaries

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms