Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Holiday > International holidays

International holidays

Contributors in International holidays

International holidays

Trẻ em quốc tế ngày

Holiday; International holidays

Như tuyên bố của hội nghị thế giới cho phúc lợi trẻ em ở Genève, Thụy sĩ, June 1st đã được công nhận như là trẻ em quốc tế ngày kể từ năm 1925. Trẻ em ngày thường được tổ chức với gia đình theo định ...

Ngày quốc tế phụ nữ

Holiday; International holidays

Tổ chức kỷ niệm ngày 08 tháng mỗi năm, ngày quốc tế phụ nữ (IWD) là một ngày lễ chính thức tại nhiều quốc gia tôn vinh sự tôn trọng, sự đánh giá cao và thành tựu của phụ nữ trong đời sống kinh tế, ...

Ngày thế giới viễn thông

Holiday; International holidays

Thế giới viễn thông Day là một kỳ nghỉ quốc tế nhằm mục đích nâng cao nhận thức toàn cầu xã hội thay đổi mang về bằng công nghệ Internet và viễn thông, và giúp đỡ để giảm bớt sự phân chia kỹ thuật số ...

Ngày của Mẹ.

Holiday; International holidays

Việc ăn mừng ngày ngày của mẹ hằng năm được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng Năm. Nhiều ngày nghĩ và lễ hội đã tồn tại lâu đời nhưng thể thức Ngày của Mẹ hiện tại là do Anna Jarvis tạo ...

Ngày Quốc Tế Lao Động

Holiday; International holidays

Người ta còn gọi là ngày May Day, Ngày Quốc Tế Lao Động được ăn mừng hằng năm cho phong trào lao động quốc tế vào ngày 1 tháng 5 để đề cao tầng lớp công nhân và quyền lợi của họ Vào tháng 7 năm 1889, ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms