Contributors in Intermediates

Intermediates

azacitidine

Organic chemicals; Intermediates

Một tương tự pyrimidine ức chế DNA methyltransferase, impairing DNA methylation. Nó cũng là một antimetabolite cytosine, tích hợp chủ yếu vào RNA.

Featured blossaries

Quality Management

Chuyên mục: Education   1 4 Terms

Hostile Takeovers and Defense Strategies

Chuyên mục: Business   1 12 Terms