Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Organizations > Institutions

Institutions

Terms in relation to any form or structure of social order governing the life of a group of people in a community. Institutions are acknowledged for a particular purpose IE education, law, or police forces.

Contributors in Institutions

Institutions

Uỷ ban kinh tế và xã hội Châu Âu

Organizations; Institutions

Đại diện của châu Âu sử dụng lao động, công nhân và các nhóm lợi ích khác có thể bày tỏ quan điểm của họ về các vấn đề EU thông qua châu Âu về kinh tế và xã hội ủy ban (EESC). Đó là một hội đồng tư ...

Ủy ban của khu vực

Organizations; Institutions

Các ủy ban của khu vực là một cơ quan tư vấn đại diện cho chính quyền địa phương và khu vực ở Liên minh châu Âu.

Châu Âu thanh tra

Organizations; Institutions

Thanh tra đáp ứng để khiếu nại từ EU công dân, doanh nghiệp và các tổ chức, giúp đỡ để phát hiện ra trường hợp của sự không làm 'đúng'-nơi EU các tổ chức, cơ quan, văn phòng hoặc cơ quan đã bị hỏng ...

Giám sát viên châu Âu bảo vệ dữ liệu

Organizations; Institutions

Vị trí của châu Âu Data Protection giám sát (EDPS) được thành lập vào năm 2001. Là trách nhiệm của các EDPS là để đảm bảo rằng tất cả các định chế EU và các cơ quan tôn trọng nhân quyền để bảo mật ...

Hội chữ thập đỏ

Organizations; Institutions

Một tổ chức quốc tế y tế đạo bắt đầu ở Thụy sĩ cung cấp trợ giúp cho các nạn nhân của chiến tranh và thảm họa thiên nhiên được gọi là chữ thập ...

Blueseed

Organizations; Institutions

Blueseed là một khởi động California nhằm phá vỡ luật thị thực làm việc tightening ở Mỹ bằng cách tạo ra một cộng đồng khởi động cho doanh nghiệp quốc tế gần thung lũng Silicon nhưng nào được nêu ra ...

Coreper

Organizations; Institutions

Ủy ban đại diện thường trú hoặc Coreper (bài viết 240 của Hiệp ước về các chức năng của liên minh châu Âu-TFEU) chịu trách nhiệm chuẩn bị làm việc của Hội đồng liên minh châu Âu. Nó bao gồm các đại ...

Featured blossaries

Most Widely Spoken Languages in the World 2014

Chuyên mục: Languages   2 10 Terms

Playing RPG Games

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms