Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > Input and output devices

Input and output devices

Devices that transfer data to or from the computer.

Contributors in Input and output devices

Input and output devices

g nói chuyện

Computer; Input and output devices

G-nói là một môi trường hoạt động không gian (SOE) cho phép người sử dụng cử chỉ kiểm soát ứng dụng và hình ảnh thao tác trên nhiều hiển thị trong thời gian thực. Phát triển bởi thuôn dài ngành công ...

Featured blossaries

Journalistic Terms and Expressions

Chuyên mục: Education   1 12 Terms

Halloween Costumes

Chuyên mục: Entertainment   2 67 Terms