Contributors in Inorganic pigments

Inorganic pigments

Verdigris

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Verdigris là tên gọi chung cho một sắc tố màu xanh lá cây được thông qua việc áp dụng các axit axetic đồng tấm hoặc các patina tự nhiên được hình thành khi đồng, đồng hoặc đồng phong hóa và tiếp xúc ...

Chrome cam

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Chrome cam, chrome đỏ là một sắc tố màu da cam bao gồm lead(II) chromate và lead(II) ôxít. (PbCrO4 và PbO). Chrome cam có thể được làm bằng kết tủa lead(II) cùng với chromate trong một giải pháp cơ ...

cadmi sulfua

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Cadmi sulfua là một hợp chất vô cơ với các công thức CdS. Cadmium đisulfua là một chất rắn màu vàng. Loài trong tự nhiên với hai tinh thể khác nhau này có cấu trúc như các khoáng vật hiếm Greenockit ...

màu xanh Cobalt

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Màu xanh Cobalt là một mát, hơi desaturated màu xanh, trong lịch sử được thực hiện bằng cách sử dụng coban muối của nhôm. Nó được sử dụng trong một số đồ gốm (trong lịch sử, đặc biệt là Trung Quốc ...

Crom (III) ôxít

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Chromium(III) ôxít là một hợp chất vô cơ công thức Cr2O3. Nó là một trong các ôxít chính của Crom và được sử dụng như một sắc tố. Trong tự nhiên, nó xuất hiện như eskolaite khoáng vật hiếm. Do của ...

Chrome vàng

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Chrome màu vàng là một sắc tố màu vàng tự nhiên làm bằng lead(II) chromate (PbCrO4). Nó lần đầu tiên được chiết xuất từ khoáng vật crocoit nhà hóa học người Pháp là Louis Vauquelin năm 1809. Vì sắc ...

canxi chromate

Inorganic chemicals; Inorganic pigments

Canxi chromate (CaCrO4) là một màu vàng tươi sáng rắn. Nó thường xảy ra như dihydrat. Canxi chromate mất nước ở 200 ° C. Canxi chromate phản ứng với chất hữu cơ hoặc tác nhân khử để tạo thành ...

Featured blossaries

Most Widely Spoken Languages in the World 2014

Chuyên mục: Languages   2 10 Terms

The 10 Richest Retired Sportsmen

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms