Contributors in Inorganic acids

Inorganic acids

axít sulfuric

Inorganic chemicals; Inorganic acids

Một axit mạnh mẽ có chứa lưu huỳnh, hydro và oxy. Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp hơn bất kỳ axit khác.

axit vô cơ

Inorganic chemicals; Inorganic acids

axit vô cơ (hay axit khoáng) là axit tạo từ một hoặc nhiều hợp chất vô cơ. Axit vô cơ không phải axit hữu cơ và rất cả axit vô cơ đều giải phóng ion hydro khi tan vào ...

Featured blossaries

Food to taste in Pakistan

Chuyên mục: Food   1 2 Terms

Pain

Chuyên mục: Health   1 6 Terms