Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Industrial machinery > Industrial lubricants

Industrial lubricants

Contributors in Industrial lubricants

Industrial lubricants

wicking

Industrial machinery; Industrial lubricants

Sự hấp dọc thu một chất lỏng vào một vật liệu xốp lực lượng mao mạch.

hàn điểm

Industrial machinery; Industrial lubricants

Áp thấp nhất dụng tải trong kg mà bóng quay trong thử nghiệm bốn bóng EP hoặc nắm bắt và mối hàn để ba quả bóng cố định, hoặc những cực ghi kết quả ba quả ...

mặc mảnh vụn

Industrial machinery; Industrial lubricants

Hạt được tách ra khỏi bề mặt máy là kết quả của áo và ăn mòn. Cũng được gọi là áo hạt.

làm việc thâm nhập

Industrial machinery; Industrial lubricants

Sự xâm nhập của một mẫu của bôi trơn mỡ ngay lập tức sau khi nó đã được đưa đến 77F và sau đó phải chịu 60 stokes trong một nhân viên tiêu chuẩn mỡ. Quy trình này và công nhân dầu mỡ tiêu chuẩn được ...

sâu bánh

Industrial machinery; Industrial lubricants

Một bánh đó là trong các hình thức vít một. Chủ đề các vít tham gia răng trên một bánh xe sâu. Khi xoay, sâu kéo hoặc đẩy bánh xe, gây ra xoay.

Tổng số axit (TAN)

Industrial machinery; Industrial lubricants

Số lượng các cơ sở, thể hiện trong mg kali hydroxit, đó là cần thiết để vô hiệu hóa tất cả thành phần axít hiện diện trong 1 gram của mẫu. (Tên định danh ASTM D 974. ) Xem số ...

tribology

Industrial machinery; Industrial lubricants

Khoa học và công nghệ của các bề mặt tương tác trong chuyển động tương đối, bao gồm cả nghiên cứu của dầu bôi trơn, ma sát và mặc. Tribological mặc là áo xảy ra là kết quả của chuyển động tương đối ...

Featured blossaries

test

Chuyên mục: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Chuyên mục: Education   1 10 Terms